Indeling jeugdteams 2015 -2016

De indeling van de jeugdteams staan vanaf vandaag op de website vermeld. Dit is met de grootste zorg gedaan en uitgevoerd. Als de aantallen in de komende tijd onverhoopt wijzigen, dan behoudt de TC zich het recht voor de indeling te herzien/ aan te passen. Voor de selectie-elftallen (A, B en C) geldt dat gedurende het seizoen wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, indien hier aanleiding voor is.

Mochten er vragen zijn, laat dit dan weten aan de TC leden. Zij kunnen eventuele onduidelijkheden wegnemen of op zoek gaan naar een passende oplossing. Dit kan tijdens het inloop spreekuur in het clubgebouw op woensdag 17 juni a.s. van 19.30 -21.30 uur.

TC leden Frank Klein Hofmeijer, Sander de Casparis en Michael Post voor de F, E en D pupillen. TC leden Harry Gorter en Peter Rutgers voor de C,B en A junioren.

Met sportieve groet,

Edwin Rouwenhorst
Voorzitter Technische Commissie

Bestanden:

– A indeling (download)
– B indeling (download)
– C indeling (download)
– D indeling (download)
– E indeling (download)
– F indeling (download)

Indeling jeugdteams 2015/2016

Bekendmaking indeling jeugdteams 15 juni 2015

Inloopavond indeling jeugdteams 17 juni 2015 van 19.30 – 21.30 uur (voor iedereen toegankelijk)

Dankjeweldag 2015

Dankjewel Dag 2015 lr_000001

Gerritstoernooi 2015

Het Gerritstoernooi 2015 is een geslaagd toernooi geworden. Een drukbezochte zaterdag met vele D, E en F-spelertjes die met hun meegekomen publiek zorgden voor een gezellige sfeer.  Op zondagmorgen waren de C-teams aan de beurt en ook deze morgen zat alles mee. Veel publiek, fijne wedstrijdjes en niet onbelangrijk: het weer hielp goed mee. Zondagmiddag werd de tweede editie van het verenigingstoernooi gehouden. De A en B spelers van DSC hebben hun eigen wedstrijdjes gespeeld op een drukkend warme vrijdagavond en vervolgens afgesloten met de BBQ. En met een fikse regenbui.

De commissie dankt via deze weg iedereen die heeft meegeholpen om het toernooi tot stand te laten komen en vervolgens voor de hulp, de tijd en inzet tijdens het weekend zelf. Zonder al deze vrijwilligers geen toernooi. Dank.

De toernooicommissie

Vele handen maken licht werk

Het nieuwe vrijwilligersbeleid bij vv Diepenveen

Aan alle leden en ouders van jeugdleden van vv Diepenveen

Op de ingelaste ledenvergadering van 20 mei 2015 hebben de leden van vv Diepenveen ingestemd met het voorstel voor het invoeren van een nieuw vrijwilligersbeleid bij vv Diepenveen.

Kort gezegd komt dit vrijwilligersbeleid erop neer dat van alle leden en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij activiteiten voor de club gaan verrichten. Dit zal naast een betere invulling van de uit te voeren werkzaamheden op termijn leiden tot meer saamhorigheid, gezelligheid en binding met de vereniging. Hiermee wordt de toekomst van de vereniging gewaarborgd.

Vanaf nu gaat de vrijwilligerscommissie aan de slag om bij alle leden en ouders van jeugdleden te inventariseren op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan het goed functioneren van onze club.

Klik hier voor een korte uitleg van het vrijwilligersbeleid.

Uiterlijk eind juni zal een uitgebreide versie van het vrijwilligersbeleid op de site verschijnen. Heb je vragen of opmerkingen Neem contact op met de vrijwilligers commissie via: vrijwilligers@vvdiepenveen.nl of via:

Pim Rutten                           06 – 20 75 58 56
Joris Jeurissen                    06 – 18 68 58 97
Rob Spliethof                      06 – 11 38 52 12 

Op het Gerrits toernooi is de vrijwilligerscommissie aanwezig met een stand!

Laatst gewijzigde teampagina's
Klikbaar object voor Website