v.v. Diepenveen vrienden met de VriendenLoterij

v.v. Diepenveen is verbonden aan de VriendenLoterij. Dit biedt onze vereniging de kans om veel geld te verdienen voor onze clubkas. De voetbal heeft al heel lang de wens om het 2e kunstgrasveld te realiseren. Met dit project kunnen wij namelijk onze leden beter faciliteren voor trainingen en het spelen van wedstrijden.

Als jij wint, winnen je vrienden ook

Deelnemers aan deze loterij maken elke week kans op een hoofdprijs van € 100.000,-, maar ook op een scala kleinere geldprijzen of een auto. Wat deelname extra leuk maakt is dat wanneer jij wint, je dezelfde prijs ook nog eens mag verdelen onder vijf deelnemende vrienden aan deze loterij. Ook jij maakt dus bij deelname kans mee te mogen delen in de gewonnen prijs van een vriend! Waarschijnlijk ken je de VriendenLoterij al via de grote spelshows die regelmatig op TV worden uitgezonden.

Meespelen voor de realisatie van het 2e kunstgrasveld

Nieuwe deelnemers kunnen bij opgave bepalen dat zij meespelen voor v.v. Diepenveen. Wanneer je al deelneemt maar een ander doel hebt opgegeven, kun je je doel wijzigen en .v.v. Diepenveen bestemmen tot je nieuwe doel. De VriendenLoterij is de nieuwe naam van de oude Sponsorloterij.

Dit kan v.v. Diepenveen veel geld opleveren. Elk lot waaraan het doel v.v. Diepenveen gekoppeld is, levert onze club jaarlijks € 90,50 op. Door de werking van een bonussysteem loopt de opbrengst bij bijvoorbeeld de verkoop van 50 loten met als doel .v.v. Diepenveen op tot een jaarlijks terugkerend bedrag van € 4525,- Nog meer loten leveren een in verhouding een nog aanzienlijk groter bedrag op.

Je begrijpt dat ons als vereniging er veel aan gelegen is om deze loterij optimaal onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk loten te verkopen.

As. maandag 7 september zal er daarom een bel-actie zijn. U kunt die avond een telefoontje verwachten van een lid van v.v. Diepenveen met het verzoek lid te worden

Deelname en opzeggen

Deelname kost € 13,- per maand. Je speelt mee met je mobiele nummer. Je kunt het lidmaatschap zo lang laten doorlopen als je zelf wilt en het ook weer elk gewenst moment beëindigen. Hierbij is het wel van belang te weten dat het voor .v.v. Diepenveen wel belangrijk is dat je minimaal 3 maanden lid blijft.

Alvast bedankt voor uw steun.

Bestuur v.v. Diepenveen

Inventarisatie vrijwilligersbeleid

Momenteel is de vrijwilligerscommissie druk bezig om alle formulieren binnen te krijgen. Helaas zijn er nog veel leden, die hun formulier nog niet hebben ingeleverd.

Let op!!!
Levert u uw formulier niet (op tijd) in dan wordt u ingepland op die activiteit, waar de vereniging capaciteit nodig heeft. U ontvangt vooraf bericht op welke activiteit en wanneer dat is. Komt u niet opdagen dan levert u dat een boete van 35 euro per verzuim op.

Voorkom dit en lever het formulier zo spoedig mogelijk maar vóór 31 augustus 2015 in, óók als u wilt afkopen. Dit kan bij de leider van jouw team dan wel het team van uw zoon of dochter. Of bij het secretariaat Olsterweg 15, 7431 EH Diepenveen of via mail naar vrijwilligers@vvdiepenveen.nl

Geen formulier (meer)? Download deze dan vanaf de site (menu-optie: documenten – vrijwilligers beleid).

Indeling jeugdteams 2015 -2016

De indeling van de jeugdteams staan vanaf vandaag op de website vermeld. Dit is met de grootste zorg gedaan en uitgevoerd. Als de aantallen in de komende tijd onverhoopt wijzigen, dan behoudt de TC zich het recht voor de indeling te herzien/ aan te passen. Voor de selectie-elftallen (A, B en C) geldt dat gedurende het seizoen wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, indien hier aanleiding voor is.

Mochten er vragen zijn, laat dit dan weten aan de TC leden. Zij kunnen eventuele onduidelijkheden wegnemen of op zoek gaan naar een passende oplossing. Dit kan tijdens het inloop spreekuur in het clubgebouw op woensdag 17 juni a.s. van 19.30 -21.30 uur.

TC leden Frank Klein Hofmeijer, Sander de Casparis en Michael Post voor de F, E en D pupillen. TC leden Harry Gorter en Peter Rutgers voor de C,B en A junioren.

Met sportieve groet,

Edwin Rouwenhorst
Voorzitter Technische Commissie

Bestanden:

– A indeling (download)
– B indeling (download)
– C indeling (download)
– D indeling (download)
– E indeling (download)
– F indeling (download)

Indeling jeugdteams 2015/2016

Bekendmaking indeling jeugdteams 15 juni 2015

Inloopavond indeling jeugdteams 17 juni 2015 van 19.30 – 21.30 uur (voor iedereen toegankelijk)

Dankjeweldag 2015

Dankjewel Dag 2015 lr_000001

diep haarle

Laatst gewijzigde teampagina's
Klikbaar object voor Website