Sponsor mogelijkheden

Sponsormogelijkheden

Onderstaand in vogelvlucht een opsomming van de sponsormogelijkheden:
– Teamsponsor (wedstrijdtenue, trainingstenue, tassen)
– Reclame uiting: borden om de velden, in het clubhuis of op de internetsite
– Gerrits-Jeugdtoernooi of andere clubevenementen
– Voetbalkamp voor de jeugd
– Voetbalacademie

En in overleg is natuurlijk ‘maatwerk’ mogelijk zodat uw sponsoring het beste bij u en uw bedrijf past.

Contact:
Hans Smeenk
hans_smeenk@hetnet.nl
06 22684271