Huis- en gedragsregels voor alcoholgebruik

DIEPENVEENSE SPORTCLUB

HUIS – EN GEDRAGREGELS VOOR ALCOHOLGEBRUIK IN DE KANTINE

dd. 1 juni 2014

• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine, kleedkamers of elders op het sportcomplex.

• Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.

• Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan leiders, trainers en begeleiders van jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie en aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

• Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Om die reden kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

• Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

• Prijsacties om het gebruik van alcoholhoudende drank te stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak, zijn in de kantine niet toegestaan.

• Om alcoholmatiging te bevorderen wordt alcoholvrije drank gepromoot.

• Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.

• Personen met agressief of ander normafwijkend gedrag worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

• Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel dient de verstrekker van alcohol de leeftijd te controleren.

• Bij jeugdactiviteiten op de zaterdagen en/of de zondagen wordt er vóór 12.00 uur geen alcoholhoudende dranken verstrekt.

Bestuur Diepenveense Sportclub