Zomerstop

Agenda

2024:

  • 15/16 – 06: Gerritstoernooi
  • 22/23 – 06: Voetbalkamp

Vrienden van DSC

Bestel clubkleding

Oudere berichten

We hebben een club binnen onze club! We zien veel bedrijvigheid, maar hoe werkt dat nu precies? Om daar achter te komen hebben we een gesprek gehad met Hans en Tonny van de Vrienden van DSC.

Hoeveel jaar bestaat de Vrienden van DSC en waar staan ze voor?
Ooit ontstaan als club van honderd is deze club in 2016 verdergegaan als Vrienden van DSC.
Waar de club voor staat is hetzelfde gebleven: meer dan alleen sporten. Gezelligheid, betrokkenheid en het verenigingsleven bevorderen. Hier hoort ook verfraaiing op en rond het clubhuis bij.
Dit is OMNI-breed, dus niet alleen voetbal maar ook bijvoorbeeld de handbal, jeu des boules en gymnastiek afdeling.

De doelstellingen:
– Ondersteunen van activiteiten jeugdafdelingen: denk aan jeugdkampen en Sinterklaas-activiteiten.
– Verfraaiingen in en om het clubhuis: denk aan een bijdrage in de aanschaf van een omroepinstallatie, een scorebord, het terras en de inrichting/aankleding van het clubhuis.
– Verhoging van de omzet van het clubhuis.
– Bijdragen aan realisatie van bijzondere wensen: hierbij kan het gaan om eenmalige bijzonderheden die zonder extra financiering niet gerealiseerd kunnen worden.

Wie zijn de personen achter de Vrienden van DSC?
Tonny en Hans zijn vanuit de jeugdcommissie doorgestroomd naar de Vrienden van DSC. Hun kinderen zaten bij de voetbal, zodoende zijn ze bij de club betrokken geraakt. Tonny is in 2012 bij de Vrienden van DSC ingestapt en heeft in 2016 Hans erbij gevraagd.
Ruud was leider van de senioren en trainer bij de jeugd. Hij is in 2012 bij de organisatie van Vrienden van DSC gekomen.
Sjors is keeper en keepertrainer bij onze club. Hij is in 2013 toegetreden.
Het afgelopen jaar is de groep uitgebreid door toetreding van Sarah, Maureen en Tobias. Zij spelen alledrie voetbal bij onze club. Hun toetreding zorgt voor verjonging en diversiteit. Dit is leuk en zo is er een gemêleerd gezelschap ontstaan.

Wat is er allemaal gerealiseerd? Voorbeelden.
Bijdrage aan de verbouwing van het clubhuis, zowel financieel maar ook met helpende handen.
Elke afdeling krijgt per jeugdspeler 3,50 euro per jaar. Handbal, voetbal, gymnastiek, enz.
Financieel supporteren van trainer cursussen.
Bijdrage aan nieuw meubilair van het clubhuis. Mooie dartborden met verlichting.
Niet meer weg te denken zijn de activiteiten zoals de Kerstbingo, Oktoberfest en Darts Master toernooi. Allemaal zeer gezellig en omzet verhogend.

Wie kan er een verzoek indienen? En hoe werkt dat?
Eind van het jaar gaat er een e-mail uit naar de penningmeesters van alle afdelingen binnen de OMNI, of er nog wensen zijn of subsidie aanvragen. Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Hierin worden de geselecteerde voorstellen voorgelegd en mogen de aanwezigen hierover stemmen.

Hoe gaat de communicatie naar de leden?
Via de e-mail. Mooie flyers in het clubhuis, nu ook de tv schermen. Via social media, Facebook, Instagram, Twitter. Daarmee wordt de doelgroep bereikt.
Om een goede datum vast te stellen blijkt vaak lastig. Heeft het plaatselijke café iets gepland? Kunnen de selectiespelers meedoen? Moet GAE thuis voetballen? Is er in het dorp al iets te doen? Vakanties, bbq’s.

Waarom zou iedereen lid moeten worden van de Vrienden van DSC?
Naast de gratis bonkaart en eervolle vermelding op het grote gele bord, help je mee aan het behalen van de hierboven genoemde doelstellingen.
De Vrienden van DSC houdt de contributie laag, zodat iedereen zou kunnen instappen. Ze hebben liever dat iemand voor langere tijd lid blijft.
Het is gezellig om de activiteiten bij te wonen. Dit zorgt voor saamhorigheid binnen de club.
Muziekje erbij, hapje erbij.

Hoe kunnen we helpen?
Door lid te worden natuurlijk! Er zijn nu 165 leden en de club is nog steeds groeiende. Het gele bord wordt vernieuwd en groter, het oude bord is vol. Maar er is nog plek genoeg voor meer leden! Lid worden kan je door middel van een e-mail sturen naar vriendenvandsc@gmail.com Het promotieteam is aanwezig bij feesten en partijen, daar kan je ze aanschieten.

Welke activiteiten staan er op de rol?
Vrijdag 17 maart Darts Masters.
Zaterdag 1 april Pubquiz.
Penalty bokaal in de rust van de laatste thuiswedstrijd van het eerste elftal.


Aanmelden

Afmelden

Stuur een bericht naar:

secretaris@vvdiepenveen.nl