Zondag 4 juni

Agenda

17 /18-6-2023:     Gerritstoernooi
24/25-6-2023:     Voetbalkamp (op eigen complex)

Vrienden van DSC

Bestel clubkleding

Oudere berichten

Beste leden en vrijwilligers,

De gemeente Deventer heeft per 29 april 2020 de sportparken weer opengesteld voor de jeugd t/m 18 jaar. Vanaf maandag 11 mei is de Zunnebargh ook opengesteld voor georganiseerde trainingen voor spelers van 19 jaar en ouder.
Via deze mail willen wij onze leden (nogmaals) informeren over de genomen maatregelen en afspraken.

Plan van aanpak (eis gemeente)
Om te zorgen dat het gebruik plaatsvindt volgens de gestelde richtlijnen is het nodig dat vv Diepenveen een plan van aanpak opstelt volgens het (sport specifieke) protocol van de KNVB en in lijn met de richtlijnen die we van de gemeente hebben ontvangen. We hebben een checklist ingediend waarin we moeten aangeven hoe en waarom wij aan de gestelde voorwaarden van de richtlijnen voldoen. Deze checklist gaat over de gezondheids- en hygiënemaatregelen, over een aanspreekpunt, communicatie en dergelijke.

Onderstaand een samenvatting van de brief van de gemeente Deventer:

 • Kleedkamers en het clubgebouw moeten gesloten blijven;
 • Ouders en bezoekers zijn helaas nog niet toegestaan op de Zunnebargh;
 • Voor jeugdleden tot en met 12 jaar kunnen activiteiten worden georganiseerd;
 • Voor jeugdleden van 13 jaar tot en met 18 jaar (O14-O19 teams) en 19 jaar en ouder (vanaf 11 mei) kunnen activiteiten worden georganiseerd mits 1,5 meter afstand is gewaarborgd;
 • Iedereen komt zoveel mogelijk zelfstandig naar de training;
 • vv Diepenveen heeft een melding ingediend bij de Gemeente, waarin aangegeven is hoe/wanneer wij de trainingen zullen hervatten, binnen de huidige richtlijnen. En hoe we ons terrein hier op inrichten.
 • vv Diepenveen wordt opgeroepen om mee te werken aan sportactiviteiten voor jeugd die geen lid is van een sportvereniging. We zullen hier aan meewerken waar mogelijk.

vv Diepenveen heeft een aantal maatregelen genomen om te voldoen aan de regels:

 • tijdens trainingen is er altijd een Corona verantwoordelijke (coördinator) aanwezig. Deze is herkenbaar door een gekleurd hesje en zorgt onder andere voor de goede aankomst en vertrek van de spelers
 • er is een aparte ingang en uitgang. De gebruikelijke hoofdingang is gesloten. De nieuwe ingang is naast de scooterstalling en daar is tevens ruimte voor de fietsen. De uitgang is bij het handbalveld.
 • er is desinfecterend spray bij de ballenpomp en de ballencontainer
 • de AED en EHBO-koffer staan in de ruimte waar de verlichting voor de velden aangezet wordt en zijn beschikbaar voor trainers

  We willen hieronder een aantal belangrijkste regels benadrukken:

 • aanwijzingen van trainers en aanwezige coördinator(en) dienen altijd te worden opgevolgd
 • alleen de trainer raakt de materialen (pionnen/hoedjes) aan
 • spelers: 5 minuten voor de training aanwezig
 • iedereen bewaart anderhalve meter afstand
 • eigen bidon meenemen en thuis vullen. Er is geen mogelijkheid bij de vereniging
 • was je handen voor de trainingen en na afloop
 • kom alleen trainen als je geen klachten (koorts/verkoudheid) hebt
 • na de training: ga meteen naar huis en ga niet in groepjes naar huis
 • het sportpark is alleen geopend voor georganiseerde trainingen. Het is niet toegestaan om zonder begeleiding te sporten op ons complex. Een georganiseerde training dient bij de verenging bekend te zijn
 • spelers mogen alleen hun eigen kleding/handschoenen gebruiken. Het is niet toegestaan om bijv keepershandschoenen door te geven aan een andere speler
 • toeschouwers zijn niet toegestaan en blijven buiten het complex, tenzij ze een essentieel onderdeel zijn van de training. Enkel de trainers die daadwerkelijk de training geven mogen aanwezig zijn op het complex.
 • er is geen toilet beschikbaar. Zorg ervoor dat de spelers voor de training naar het toilet geweest zijn
 • door een blessure kan het noodzakelijk zijn dat een trainer toch minder dan 1,5 afstand heeft tot de speler.

Corona-verantwoordelijke verplicht tijdens trainingen

Tijdens de trainingen dient er altijd een coördinator aanwezig te zijn op het complex. De komende weken wordt deze functie ingevuld met leden van Jeugdcommissie,  Technische Commissie en overige vrijwilligers.

Met vriendelijke groet,

Technische commissie vv Diepenveen

Announcement

Aanmelden

Afmelden

Stuur een bericht naar:

secretaris@vvdiepenveen.nl

Wedstrijdprogramma