Zondag 4 juni

Agenda

17 /18-6-2023:     Gerritstoernooi
24/25-6-2023:     Voetbalkamp (op eigen complex)

Vrienden van DSC

Bestel clubkleding

Oudere berichten

Beste leden van vvDiepenveen,

Afgelopen woensdag was de Algemene Leden Vergadering van vvDiepenveen. Uiteraard zijn tijdens deze ledenvergadering de financiële cijfers gepresenteerd van het afgelopen seizoen (boekjaar juli 2019 – juni 2020). Ondanks een negatieve begroting voorafgaand aan het seizoen, hebben we een keurig positief resultaat behaald. Dit heeft echter wel sterk te maken met incidentele gevallen, deels als gevolg van Corona (doorbelasting kosten clubhuis lager, korting op KNVB kosten, waskosten kleding jeugd lager, etc) en door de opleidingsvergoeding (UEFA reglement) voor Luca Everink die een prof-contract heeft getekend bij FC Twente.

Om structureel een betere begroting te kunnen afgeven, heeft het bestuur wederom aan de ledenvergadering gevraagd om een contributie verhoging goed te keuren. Ook is goedkeuring gevraagd om de afkoop regeling voor vrijwilligerstaken te verhogen. De afkoop regeling is nu gesteld op 70 euro (was 45 euro).

De contributie per kwartaal voor de komende kwartalen wordt nu:

  per kwartaal per jaar
Mini’s 22 euro 88 euro
Pupillen (JO8 t/m JO13) 42 euro 128 euro
Junioren(JO14 t/m JO19) 50 euro 200 euro
Senioren 64 euro 256 euro
Zaal 37,50 euro 150 euro
7 tegen 7 32 euro 128 euro
Alleen trainend 20 euro 80 euro

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van vvDiepenveen

Announcement

Aanmelden

Afmelden

Stuur een bericht naar:

secretaris@vvdiepenveen.nl

Wedstrijdprogramma