De AVG oftewel de nieuwe wet voor bescherming persoonsgegevens

Op vrijdag 25 mei a.s. wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Deze wet vervangt de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en staat ook bekend als GDPR (General Data Protection Regulation). Wat betekent dit voor de vereniging? Best veel want centraal staat het ledenbestand gevuld met persoonsgegevens van ruim 500 leden en ouders van leden). Als bestuur willen wij hier zorgvuldig mee omgaan en dus willen wij voldoen aan de AVG.

Zijn wij er klaar voor op 25 mei? Nee, helaas niet. Gelukkig heeft de minister aangegeven dat met name (sport)verenigingen en kleine organisatie niet meteen worden aangepakt zolang ze aantoonbaar bezig zijn met de AVG (zie dit bericht). Binnen het bestuur wordt dit opgepakt door het uitvoeren van een professioneel stappenplan (die tegen een geringe vergoeding door de KNVB wordt aangeboden). Hier zijn we op dit moment mee bezig en zal binnen afzienbare tijd tot bepaalde maatregelen gaan leiden. Het meest zichtbaar zal een privacy verklaring zijn op de website en waar in email berichten vanuit de vereniging aan zal worden gerefereerd. Ook zullen de leden binnen de vereniging die toegang hebben tot SportLink (het ledenadministratie systeem) een bewerkers overeenkomst moeten ondertekenen. Tot slot zal er een bericht worden geplaatst op de website waarin alle leden worden gewezen op eventuele te nemen maatregelen rondom het gebruik van persoonsgegevens in verenigingsverband.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

Bart den Dulk

penningmeester@vvdiepenveen.nl