Nieuwsbrief aan de leden van DSC

Het sportcomplex de Zunnebargh ondergaat in de komende zomermaanden een metamorfose. Het nieuwe voetbalseizoen gaat in september van start met twee fonkelnieuwe kunstgrasvelden met LED verlichting

De voorgeschiedenis:
Vanaf 2010 is DSC met de gemeente Deventer is gesprek over de noodzakelijke uitbreiding van de trainingsfaciliteiten voor de afdeling voetbal op het sportcomplex. In samenwerking met de tennisvereniging De Schapekolk werd een plan ontwikkeld voor de realisatie van een tennispark op de Zunnebargh in combinatie met de aanleg van een nieuw kunstgrasveld op het hoofdveld en een nieuw natuurgrasveld ten zuiden van het sportcomplex.
De hiervoor noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan leverde veel commotie op bij de omwonenden. Na het Raadsbesluit in april 2015, waarbij het bestemmingsplan werd vastgesteld, leidde dit tot een bezwaarprocedure bij de Raad van State.
Met het vrijkomen van het tennispark van T.C. Slagvaardig op Borgele, diende zich voor Tennnis een nieuwe mogelijkheid aan: op korte termijn verhuizen naar een geschikt tennispark, zonder grote investeringskosten. Het plan met DSC werd in januari 2016 afgeblazen. De lopende procedure bij de RvS werd daarop stopgezet en DSC ging met de gemeente aan tafel voor een aangepast plan. Ook hiervoor was een bestemmingsplanwijziging nodig en na tegemoetkoming aan bezwaren van enkele bewoners heeft de gemeenteraad op 1 februari 2017 dit plan vastgesteld.
Uiteindelijk voor alle partijen een “win – win” situatie!

Het plan:
In het huidige plan wordt het natuurgras hoofdveld gewijzigd in een kunstgrasveld met LED verlichting. Daarnaast wordt de complete sportveldinrichting vernieuwd w.o. de doelen, leunhekken, dug-outs, bestratingen etc.
Gelet op de slechte staat van het huidige kunstgrasveld is vervanging van deze kunstgrasmat nu ook in het plan opgenomen. Om het verlichtingsniveau te verbeteren en om aan de normering voor lichthinder voor de omgeving te voldoen, wordt de lichtinstallatie aangepast met nieuwe LED armaturen. Waarnodig worden gebreken aan ballenvangers en leunhekken hersteld. De strook tussen het hoofdveld en het huidige trainingsveld wordt bestraat. Om parkeren langs de Schuurmansweg te voorkomen wordt op “piekdagen” het terrein aan de oostzijde van het clubhuis beschikbaar gesteld voor extra parkeren.
Onderdeel van de bestemmingsplanwijziging is tevens de vergroting van het bouwvlak voor het clubhuis, dit met het oog op een toekomstige uitbreiding/renovatie of vervangende nieuwbouw van het uit 1988 daterende gebouw.

De realisatie:
De gemeente heeft de regie bij de realisatie van de plannen. Het overleg tussen de Gemeente en DSC over het bestek en de tekeningen bevindt zich in de afrondingsfase. De aanbesteding zal medio juni plaatsvinden, dit in combinatie met de velden voor ABS, Helios en Colmschate. De uitvoering gaat in de tweede helft van juni van start en de velden zullen in september, vóór de start van de competitie, gereed zijn.

Na de uitzending van Zembla in het najaar van 2016 is in Nederland veel discussie ontstaan over eventuele gezondheidsrisico’s bij het spelen op kunstgrasvelden ingestrooid met rubberkorrels. Op basis van de resultaten uit diverse onderzoeken daarna, concludeert het RIVM, de KNVB en de Gemeente Deventer, dat sporten op velden met rubbergranulaat veilig is. Desondanks is besloten te kiezen voor een (duurdere) kunststof instrooimateriaal (TPE of EPDM) , gelet op de maatschappelijke discussie over de rubber korrels. De gemeente betaalt de extra investeringkosten. De hogere exploitatiekosten komen voor rekening van de vereniging.

De financiën:
Het plan wordt nagenoeg geheel gefinancierd door de gemeente. Voor enkele aanvullende wensen zal DSC een bijdrage moeten leveren. Dit kan worden gefinancierd uit de opbrengst van de zelfwerkzaamheid acties . Binnenkort zal op leden een beroep worden gedaan hieraan een bijdrage te leveren.
Met betrekking tot de exploitatiekosten is het nieuwe gemeentelijke beleid voor de financiering van kunstgrasvelden van toepassing. Dit houdt in dat verenigingen middels een jaarlijks huurbedrag meebetalen aan de vervanging van de kunstgrasmat over 15 jaar. Voor DSC is dit nu alleen van toepassing voor het hoofdveld. De kosten zullen op jaarbasis € 5.000 à € 6.000 hoger zijn in vergelijking met de huidige situatie.