LET OP: Verhoging contributie

Op de ALV van 10 oktober j.l. (zie eerder bericht hierover) is een contributie verhoging voorgesteld. Deze is door de ALV goedgekeurd. In dit bericht wordt deze verhoging nader toegelicht.

De directe aanleiding voor de verhoging zijn de hogere kosten die de vereniging moet maken voor het nieuwe kunstgrasveld (het hoofdveld). Deze kosten hebben enerzijds te maken met een andere regeling die de Gemeenteraad van Deventer onlangs heeft goedgekeurd en anderzijds door de duurdere variant van de zogenaamde ‘infill’. De infill betreft de korrels die worden gebruikt in het kunstgras. Op het oude kunstgrasveld was dit de inmiddels beruchte rubbergranulaat korrel. Als gevolg van de discussie heeft de gemeente voor de vervanging van de 5 velden (2 bij ons, 1 bij SV Comschate, 1 bij SV Helios en 1 bij ABS Bathmen) gekozen voor een kunststof korrel die significant duurder is. Door de keuze van de infill is het voor ons zeer gunstig dat het bestaande kunstgrasveld toch onder de oude regeling is gebleven ondanks de vervanging.

De verhoging bedraagt 1 tot 3 euro per kwartaal (4 tot 12 euro per jaar) afhankelijk van het lidmaatschap. In het volgende overzicht wordt weergegeven welk verhoging er geld per soort lidmaatschap:

Mini’s  €     1,00
Pupillen  €     2,00
Junioren  €     2,00
Senioren  €     3,00
Zaal  €     1,00
7 tegen 7  €     1,50

De verhoging zal bij de eerstvolgende incasso worden doorgevoerd.