Verslag enquête gezonde sportkantine

Het kan zijn dat tijdens het Gerritstoernooi is gevraagd naar jouw mening over de Gezonde Sportkantine.

Uit de enquête van de leerlingen van het Vlier is gebleken dat 2/3 van de ondervraagde mensen sportkantines ongezond vindt.

Er is gekeken in verschillende leeftijdsgroepen hoe belangrijk een gezonde sportkantine is
• 8-15 jaar: 75% vindt het (zeer) belangrijk of is neutraal, 25% vindt het onbelangrijk
• 15-24 jaar: 20% vindt het (zeer) belangrijk of is neutraal, 80% vindt het onbelangrijk
• Vanaf 24 jaar: 100% vindt het (zeer) belangrijk of is neutraal
De meningen in de groepen lopen dus nogal uiteen.
Op de vraag of de eigen club een gezonde sportkantine moet worden, geeft bijna iedereen aan een balans tussen gezond en ongezond het beste te vinden.

De horecacommissie heeft besloten om de Gezonde Sportkantine vorm te gaan geven. We willen een balans vinden tussen gezonde en ongezonde snacks.
Wat gaat er veranderen:
• een gezond broodje, soep, croissantje. Er zal voorlopig per weekend iets gezonds te krijgen zijn.
• We hebben al wel slimpie als ranja, zonder suiker!

Heeft iemand een leuk idee, laat het ons weten!

De horecacommissie