Nieuw bardienstrooster online

De nieuwe indeling van de bardienst staat op de site. Kijk bij clubhuis en dan bardienstrooster en zoek naar je naam of de naam van je kind

de vrijwilligerscommissie