Inventarisatie vrijwilligerswerk.

De vrijwilligerscommissie heeft tegen het einde van het vorige seizoen en opnieuw aan het begin van dit seizoen aan alle leden gevraagd welk vrijwilligerswerk ze willen doen voor het komende seizoen. Gelukkig hebben de meeste leden hier op gereageerd. We zijn blij verheugd, dat leden zich ook opgegeven hebben voor commissies en bestuur, naast kaderfuncties, scheidsrechter, onderhoud of kantine.

Echter niet alle leden hebben hun voorkeur opgegeven. We vinden, dat deze leden nu ruim de gelegenheid hebben gehad hun voorkeur op te geven. Daarom hebben we besloten deze leden zelf in te delen, te beginnen met kantinedienst. Via de leiders van de teams zullen we deze leden hiervan op de hoogte brengen.

Rond 1 oktober zal het definitieve barrooster voor de 1ste seizoenshelft op de site staan. Vrijwilligers, die niet op komen dagen tijdens bardiensten voor de herfstvakantie, zullen opnieuw ingeroosterd worden. Omdat we niet in staat zijn geweest het definitieve bardienstrooster aan het begin van dit seizoen bekend te maken, hebben we besloten het boetesysteem pas te hanteren vanaf het einde van de herfstvakantie ( maandag 24 oktober ).

Het is onze bedoeling om de definitieve inventarisatie voor het seizoen 2017-2018 te houden in april 2017, zodat we volgend seizoen wel in staat zijn een definitief bardienstrooster te hebben bij aanvang van het seizoen.

Bij vragen en opmerkingen hierover of suggesties ter verbetering kunnen jullie contact opnemen met de vrijwilligerscommissie, vrijwilligers@vvdiepenveen.nl of met een van de individuele leden.

Namens de Vrijwilligerscommissie,

Pim Rutten