Enquête onderzoek vv Diepenveen

Beste leden, vrijwilligers en andere betrokkenen van vv Diepenveen,

Wij zijn Myrthe Bruin en Gerben Klinge en namens de Hanzehogeschool te Groningen doen wij een onderzoek over vv Diepenveen. Een heel belangrijk onderdeel van dit onderzoek is een enquête die over de vereniging gaat. Met deze enquête proberen wij zoveel mogelijk informatie te krijgen over de club. Wij willen graag iedereen vragen die betrokken is bij de club deze enquête in te vullen. Dit kost ongeveer 10 minuten en het zou ons ontzettend veel helpen. De link naar de enquête kunt u hieronder vinden.

Alvast bedankt!

http://www.thesistools.com/web/?id=496645