Beheerder clubhuis D.S.C.

De clubhuiscommissie heeft besloten een beheerder aan te stellen voor het clubhuis.
We werken tot grote tevredenheid met veel vrijwilligers in het clubhuis. Dit zal ook zo blijven.
Door een beheerder aan te stellen, kunnen we de vrijwilligers beter ondersteunen in hun activiteiten, kunnen we meer continuïteit aanbrengen door de bar te openen op momenten, dat er nu geen vrijwilligers zijn en kunnen we activiteiten gericht op de horeca en onderhoud in en rond het clubhuis beter coördineren.

Ruud Veltman is bereid gevonden de nieuwe beheerder te worden en hij is per 1 juni jl. begonnen met zijn werkzaamheden. Ruud is al jaren lid van de horecacommissie en voor velen een bekend gezicht in het clubhuis. De inkoop wordt al jaren verzorgd door Annelies Huttinga. Zij stopt hiermee met ingang van het nieuwe seizoen en ook de inkoop zal daarna worden verzorgd door Ruud.

Wij wensen Ruud veel succes en plezier toe in zijn nieuwe functie.

Namens het Bestuur Clubhuiscommissie,
Pim Rutten