Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) heeft als taak: het verzorgen van kwalitatief goede voetbaltechnische aspecten binnen de vereniging, zowel competitief als recreatief.

De TC is het aanspreekpunt voor trainers, spelersontwikkeling en selectiebeleid en geldt als vertrouwenscommissie bij conflicten tussen spelers, trainers en/of leiders.

De TC is tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid betreffende de jeugdafdeling.

De TC is het aanspreekpunt voor jeugdtrainers, spelersontwikkeling en selectiebeleid.

Taken:

  • Stelt samen met de selectietrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie
  • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering
  • Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk)
  • Overlegt regelmatig met selectietrainers
  • Maak in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen
  • Stimuleert eventueel ouderavonden op technisch gebied
  • Draagt zorg voor selectiebeleid jeugd
  • Begeleidt jeugdtrainers en jeugdleiders
  • Bezoekt info avonden van de KNVB aangaande technische zaken
  • Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren

Leden Technische Commissie:

Peter Traas                     Voorzitter                                                                         technischecommissie@vvdiepenveen.nl

Michael Broeknellis       JO8-1, JO9-1, JO9-2, JO9-3 en JO9-4                            tc-pupillen@vvdiepenveen.nl

Marcel Alberts               JO10-1, JO11-1, JO11-2, JO11-3 en JO11-4                  tc-pupillen@vvdiepenveen.nl

Sander de Casparis      JO12-1,JO13-2 en JO13-3                                               tc-pupillen@vvdiepenveen.nl

Wim Smeenk                 JO13-1,  JO15-1, JO15-2 en JO15-3                             fam.w.smeenk@kpnmail.nl

Genee Tersteeg            JO17-1, JO17-2, JO17-3 ,                                              genee.tersteeg@outlook.com

Genee Tersteeg            JO19-1, JO19-2 en JO19-3                                              genee.tersteeg@outlook.com