Technische Commissie

 

De Technische Commissie (TC) heeft als taak: het verzorgen van kwalitatief goede
voetbaltechnische aspecten binnen de vereniging, zowel competitief als recreatief.

De TC is het aanspreekpunt voor trainers, spelersontwikkeling en selectiebeleid en geldt als
vertrouwenscommissie bij conflicten tussen spelers, trainers en/of leiders.

De TC is tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het
door de vereniging te voeren technische beleid betreffende de jeugdafdeling.

De TC is het aanspreekpunt voor jeugdtrainers, spelersontwikkeling en selectiebeleid.

Taken:

  • Stelt samen met de selectietrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie
  • Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering
  • Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk)
  • Overlegt regelmatig met selectietrainers
  • Maak in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen
  • Stimuleert eventueel ouderavonden op technisch gebied
  • Draagt zorg voor selectiebeleid jeugd
  • Begeleidt jeugdtrainers en jeugdleiders
  • Bezoekt info avonden van de KNVB aangaande technische zaken
  • Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren

Leden Technische Commissie:

Peter Traas Voorzitter technischecommissie@vvdiepenveen.nl
Michael Broeknellis JO7, JO8-1, JO9-1, JO9-2 tc-pupillen@vvdiepenveen.nl
Marcel Alberts JO10-1, JO10-2, JO10-3, JO11-1, JO11-2, JO12-1 en JO12-2 tc-pupillen@vvdiepenveen.nl
Sander de Casparis JO13-2 tc-pupillen@vvdiepenveen.nl
Wim Smeenk JO13-1,  JO15-1, JO15-2 en JO15-3 fam.w.smeenk@kpnmail.nl
Genéé Tersteeg JO17-1, JO17-2, JO19-1 genee.tersteeg@outlook.com
Genéé Tersteeg / Peter Traas JO19-1, JO19-2 en JO19-3 genee.tersteeg@outlook.com