Vele handen maken licht werk

Het nieuwe vrijwilligersbeleid bij vv Diepenveen

Aan alle leden en ouders van jeugdleden van vv Diepenveen

Op de ingelaste ledenvergadering van 20 mei 2015 hebben de leden van vv Diepenveen ingestemd met het voorstel voor het invoeren van een nieuw vrijwilligersbeleid bij vv Diepenveen.

Kort gezegd komt dit vrijwilligersbeleid erop neer dat van alle leden en ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij activiteiten voor de club gaan verrichten. Dit zal naast een betere invulling van de uit te voeren werkzaamheden op termijn leiden tot meer saamhorigheid, gezelligheid en binding met de vereniging. Hiermee wordt de toekomst van de vereniging gewaarborgd.

Vanaf nu gaat de vrijwilligerscommissie aan de slag om bij alle leden en ouders van jeugdleden te inventariseren op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan het goed functioneren van onze club.

Klik hier voor een korte uitleg van het vrijwilligersbeleid.

Uiterlijk eind juni zal een uitgebreide versie van het vrijwilligersbeleid op de site verschijnen. Heb je vragen of opmerkingen Neem contact op met de vrijwilligers commissie via: vrijwilligers@vvdiepenveen.nl of via:

Pim Rutten                           06 – 20 75 58 56
Joris Jeurissen                    06 – 18 68 58 97
Rob Spliethof                      06 – 11 38 52 12 

Op het Gerrits toernooi is de vrijwilligerscommissie aanwezig met een stand!