Nieuw bardienstrooster beschikbaar

Het nieuwe barrooster is te vinden onder menu->clubhuis->bardiensten. Nieuwe vrijwilligers, indien je dit wenst, kunnen op zaterdag 24-10 en 31-10 vanaf 15.30 uur uitleg kunnen krijgen over de werkzaamheden achter de bar en de nieuwe kassa.