Inventarisatie vrijwilligersbeleid

Momenteel is de vrijwilligerscommissie druk bezig om alle formulieren binnen te krijgen. Helaas zijn er nog veel leden, die hun formulier nog niet hebben ingeleverd.

Let op!!!
Levert u uw formulier niet (op tijd) in dan wordt u ingepland op die activiteit, waar de vereniging capaciteit nodig heeft. U ontvangt vooraf bericht op welke activiteit en wanneer dat is. Komt u niet opdagen dan levert u dat een boete van 35 euro per verzuim op.

Voorkom dit en lever het formulier zo spoedig mogelijk maar vóór 31 augustus 2015 in, óók als u wilt afkopen. Dit kan bij de leider van jouw team dan wel het team van uw zoon of dochter. Of bij het secretariaat Olsterweg 15, 7431 EH Diepenveen of via mail naar vrijwilligers@vvdiepenveen.nl

Geen formulier (meer)? Download deze dan vanaf de site (menu-optie: documenten – vrijwilligers beleid).