Indeling jeugdteams 2015 -2016

De indeling van de jeugdteams staan vanaf vandaag op de website vermeld. Dit is met de grootste zorg gedaan en uitgevoerd. Als de aantallen in de komende tijd onverhoopt wijzigen, dan behoudt de TC zich het recht voor de indeling te herzien/ aan te passen. Voor de selectie-elftallen (A, B en C) geldt dat gedurende het seizoen wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, indien hier aanleiding voor is.

Mochten er vragen zijn, laat dit dan weten aan de TC leden. Zij kunnen eventuele onduidelijkheden wegnemen of op zoek gaan naar een passende oplossing. Dit kan tijdens het inloop spreekuur in het clubgebouw op woensdag 17 juni a.s. van 19.30 -21.30 uur.

TC leden Frank Klein Hofmeijer, Sander de Casparis en Michael Post voor de F, E en D pupillen. TC leden Harry Gorter en Peter Rutgers voor de C,B en A junioren.

Met sportieve groet,

Edwin Rouwenhorst
Voorzitter Technische Commissie

Bestanden:

– A indeling (download)
– B indeling (download)
– C indeling (download)
– D indeling (download)
– E indeling (download)
– F indeling (download)