Wijziging verkoop van alcoholische drank clubhuis

Beste vrijwilligers,

Op 1 januari 2014 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet in. Deze wet is ook van toepassing op de verkoop van alcoholische drank in ons clubhuis. De belangrijkste verandering is de verhoging van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholhoudende drank van 16 naar 18 jaar.

Dit betekent, dat er geen alcoholhoudende drank ( zwak en sterk ) verkocht mag worden aan jongeren onder de 18 jaar.
Er is geen overgangsregeling voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Deze jongeren mochten tot 1 januari in ons clubhuis alcohol drinken. Vanaf 1 januari is dit voor hen verboden, totdat ze de leeftijd van 18 jaar hebben.
Ook mogen jongeren onder de 18 jaar niet in het bezit zijn van alcoholhoudende drank op voor het publiek toegankelijke plaatsen.
Bij overtreding van de wet is zowel clubhuis, als de jongere strafbaar.


De wet verplicht de gemeente een preventie- en handhavingsplan alcohol op te stellen voor 1 juli 2014. Zodra de gemeente Deventer dit plan heeft opgesteld, zullen we jullie op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.

Namens de horecacommissie wil ik jullie vriendelijk verzoeken om je aan de wet te houden.
Jongeren, ouder dan 18 jaar, spelen alleen in de A junioren teams. Bij twijfel aan de leeftijd, kunnen jullie besluiten geen alcohol te verkopen of aan de jongeren vragen om zich te legitimeren.
We realiseren ons, dat handhaving van de wet niet altijd eenvoudig zal zijn. Daarom vinden we, dat er ook een actieve rol is weggelegd voor de leiders van de teams om ons aan de wet te houden. Zij kennen de spelers en hun leeftijden en zij moeten er actief op toezien, dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken.
We zullen aan de jeugdcommissie vragen, dit te ondersteunen en dit bekend te maken bij alle leiders van de teams.

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen toe en een gezellig oud en nieuw. Ik hoop jullie allemaal op de nieuwjaarsborrel van D.S.C. te ontmoeten en ik hoop, dat jullie in het nieuwe jaar met plezier achter de bar zullen staan.

Met vriendelijke groet, namens de horecacommissie,

Pim Rutten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.